اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


09:50:42 تاریخ آخرین بروز رسانی 06 آذر 1393
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 45$ 59$
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 43$ 57$
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 40$ 54$
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 36$ 50$
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 34$ 48$
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 32$ 46$
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 30$ 44$
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 28$ 42$
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 25$ 39$
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 23$ 37$
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% 18$ 32$
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 43$ 57$
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 40$ 54$
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 37$ 51$
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 34$ 48$
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 31$ 45$
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 29$ 43$
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 27$ 41$
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 25$ 39$
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 22$ 35$
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% 18$ 32$
ایران کرومیت 40% 180$ 255$
ایران کرومیت 42% 202$ 265$

پیشنهاد فروش ( 359 )