اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


08:58:13 تاریخ آخرین بروز رسانی 27 آذر 1393
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 46$ 59$
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 43$ 56$
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 41$ 54$
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 37$ 50$
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 35$ 48$
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 34$ 47$
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 32$ 45$
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 30$ 43$
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 27$ 40$
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 25$ 38$
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% 21$ 34$
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 43$ 56$
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 40$ 53$
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 38$ 51$
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 36$ 49$
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 33$ 46$
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 31$ 44$
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 29$ 42$
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 27$ 40$
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 23$ 36$
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% 20$ 33$
ایران کرومیت 40% - 250$
ایران کرومیت 42% - 255$

پیشنهاد فروش ( 383 )