اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


10:19:27 تاریخ آخرین بروز رسانی 05 مرداد 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 30.9 41
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 29.4 39.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 27.9 37
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 25.7 35.8
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 23.8 33.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 21.6 31.7
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 19.5 28.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 16.9 27
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 15.2 25.3
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 13.1 23.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 29.8 39.9
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 28.3 38.4
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 26.1 36.4
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 24.2 34.3
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 22.1 32.2
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 19.7 29.8
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 17.7 27.8
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 16 25.5
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 14.4 24.4
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران کرومیت - کلوخه 40-42% 625-655 هزار تومان 200-210$
ایران کرومیت - کلوخه 38-40% 540-570 هزار تومان 180-190$
ایران کرومیت - کلوخه 36-38% 470-500 هزار تومان 160-170$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 51.1 61.2
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 49.1 59.2
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 48.1 58.2

پیشنهاد فروش ( 745 )

No Flash Plugin Available.