اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


15:23:40 تاریخ آخرین بروز رسانی 03 آبان 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 32.5 43.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 31 41.5
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 29.5 39.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 27 37.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 25.1 35.7
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 22.9 33.5
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 21.3 30.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 18.7 29.3
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 17 27.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 14.9 25.5
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 31.4 42
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 29.9 40.5
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 27.7 38.5
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 24.8 35.4
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 23.4 34
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 21.5 32.1
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 19.5 30.1
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 17.8 27.8
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 16.5 26.7
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% 0 0
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران کرومیت - کلوخه 40-42% 625-655 هزار تومان 210-220$
ایران کرومیت - کلوخه 38-40% 540-570 هزار تومان 190-200$
ایران کرومیت - کلوخه 36-38% 470-500 هزار تومان 170-180$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 55.3 65.9
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 53.3 63.9
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 52.3 62.9

پیشنهاد فروش ( 765 )

No Flash Plugin Available.