اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


11:24:57 تاریخ آخرین بروز رسانی 04 خرداد 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 30.5 40.3
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 30 38.8
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 28.7 37.5
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 27.2 36
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 25.4 34.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 23.6 32.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 21.7 30.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 19.2 28.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 17.7 26.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 15.1 24.9
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 29.6 38.4
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 27.4 37.2
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 26.4 35.2
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 25 33.8
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 23.5 32.3
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 21.4 30.2
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 19.9 28.7
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 18.3 26.5
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 16.8 25.5
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران باریت API 155$ -
ایران کرومیت - کف انبار 42% 4600000ریال -
ایران کرومیت - کف انبار 40% 4150000ریال -
ایران کرومیت - کف انبار 38% 4000000ریال -
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 44.7 54.5
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 42.7 52.5
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 41.7 51.5

پیشنهاد فروش ( 712 )

No Flash Plugin Available.