اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


23:05:24 تاریخ آخرین بروز رسانی 20 بهمن 1394
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 25.3 34
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 24.3 33
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 23.3 32
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 22.3 31
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 20.5 29.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 18.5 27.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 14.5 23.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 14.5 23.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 13.5 22.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 12 20.8
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 25 32.7
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 24 31.7
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 22.5 30.2
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 21 28.7
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 19 26.7
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 17 24.7
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 14.5 22.2
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 12.5 20.2
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 10.5 18.6
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران باریت API 155$ -
ایران کرومیت - کف انبار 42% 3400000ریال 126$
ایران کرومیت - کف انبار 40% 3000000ریال 113$
ایران کرومیت - کف انبار 38% 2750000ریال 100$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% - 48.20$
ایران گندله سنگ آهن 66% - 66.90$

پیشنهاد فروش ( 673 )

No Flash Plugin Available.