اطلاع از قیمت ها توسط SMS

جهت دریافت قیمت به روز سنگ آهن و کرومیت شماره موبایل خود را وارد کنید


11:22:36 تاریخ آخرین بروز رسانی 07 مهر 1395
Country Product Grade FOB B.Abbas CFR China
ایران سنگ آهن مگنتیت 62-61% 30.5 40.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 61-60% 29 39
ایران سنگ آهن مگنتیت 60-59% 27.5 36.6
ایران سنگ آهن مگنتیت 59-58% 25 35.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 58-57% 23.1 33.2
ایران سنگ آهن مگنتیت 57-56% 20.9 31
ایران سنگ آهن مگنتیت 56-55% 19.3 28.4
ایران سنگ آهن مگنتیت 55-54% 16.7 26.8
ایران سنگ آهن مگنتیت 54-53% 15 25.1
ایران سنگ آهن مگنتیت 53-52% 12.9 23
ایران سنگ آهن مگنتیت 52-51% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 62-61% 29.4 39.5
ایران سنگ آهن هماتیت 61-60% 27.9 38
ایران سنگ آهن هماتیت 60-59% 25.7 36
ایران سنگ آهن هماتیت 59-58% 22.8 32.9
ایران سنگ آهن هماتیت 58-57% 21.4 31.5
ایران سنگ آهن هماتیت 57-56% 19.5 29.6
ایران سنگ آهن هماتیت 56-55% 17.5 27.6
ایران سنگ آهن هماتیت 55-54% 15.8 25.3
ایران سنگ آهن هماتیت 54-53% 14.5 24.2
ایران سنگ آهن هماتیت 53-52% - -
ایران سنگ آهن هماتیت 52-51% - -
ایران کرومیت - کلوخه 40-42% 625-655 هزار تومان 210-220$
ایران کرومیت - کلوخه 38-40% 540-570 هزار تومان 190-200$
ایران کرومیت - کلوخه 36-38% 470-500 هزار تومان 170-180$
ایران زغال سنگ 6000kc 2150000ریال -
ایران کنسانتره سنگ آهن 67% 53.3 63.4
ایران کنسانتره سنگ آهن 66% 51.3 61.4
ایران کنسانتره سنگ آهن 65% 50.3 60.4

پیشنهاد فروش ( 756 )

No Flash Plugin Available.